เว็บบอร์ด ถาม-ตอบ

จะเปลี่ยนอาจารย์ผู้ดูแลได้ไหม?

กระทู้โดย : admin EN-Camp 2019  | วันที่ : 04/10/2019 11:42:38คำถาม :
อาจารย์ที่ปรึกษาของแต่ละทีม สามารถเปลี่ยนตัวได้หรือไม่ หรือต้องดูแลจนกว่าจะจบกิจกรรมโครงการ หากเกิดเหตุสุดวิสัยไม่สามารถเข้าร่วมได้จะเปลี่ยนอาจารย์ผู้ดูแลได้ไหม?

================

คำตอบ :
กรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย หรือ ติอปัญหาบางประการ ครูที่ปรึกษาสามารถเปลี่ยนตัวกับครูในสังกัดโรงเรียนเดียวกันได้

ทั้งนี้ต้องแจ้งและดำเนินการภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 นี้เท่านั้น


แสดงความเห็น


ความเห็นทั้งหมด


Top