เว็บบอร์ด ถาม-ตอบ

ใช้หลักเกณฑ์อะไรในการคัดเลือก ตัดสินคะแนนจากการเขียนบทความอย่างเดียวหรือมีคะแนนจากการทำกิจกรรมที่เข้าร่วมด้วย?

กระทู้โดย : admin EN-Camp 2019  | วันที่ : 04/10/2019 11:41:12คำถาม :
เกณฑ์การคัดเลือกจาก 500 ทีมเป็น 50 ทีม ใช้หลักเกณฑ์อะไรในการคัดเลือก ตัดสินคะแนนจากการเขียนบทความอย่างเดียวหรือมีคะแนนจากการทำกิจกรรมที่เข้าร่วมด้วย?

================

คำตอบ :
การให้คะแนน ในรอบแรกนั้น จะ ตัดสินจากเนื้อหาของบทความ โดยพิจารณาจากการถ่ายทอดทัศนคติต่อคำว่า "โรงไฟฟ้าบ้านเรา"

ซึ่งสามารถนำเสนอได้ทั้งมุมบวก หรือ แง่ลบ ก็ได้ แต่ต้องสร้างสรรค์และเข้าใจง่าย

ในส่วนของรอบที่ 2 และ 3 นอกจากเนื้อหาของบทความ และจะพิจารณาจากการนำเสนอด้วย


แสดงความเห็น


ความเห็นทั้งหมด


Top