เว็บบอร์ด ถาม-ตอบ

หัวข้อที่เขียนบทความตอนสมัครเข้าร่วมโครงการ หัวข้อ "โรงไฟฟ้าที่บ้านเรา" ให้เขียนไปในแนวทางไหนบ้าง มีขอบเขตการเขียนให้ไหม?

กระทู้โดย : admin EN-Camp 2019  | วันที่ : 04/10/2019 11:38:10คำถาม :
หัวข้อที่เขียนบทความตอนสมัครเข้าร่วมโครงการ หัวข้อ "โรงไฟฟ้าที่บ้านเรา" ให้เขียนไปในแนวทางไหนบ้าง มีขอบเขตการเขียนให้ไหม?

================

คำตอบ :
แนะนำแนวทางการเขียนบทความ สั้นๆ คือ "เรื่องราวด้านใดก็ได้ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "โรงไฟฟ้าบ้านเรา" ไม่ว่าจะเป็นการสร้างแนวร่วมในความคิด ประสบการณ์ การเป็นแรงบันดาลใจ หรือผลกระทบด้านใดก็ได้ที่เคยเจอมากับตนเอง

ทั้งนี้ ผู้เขียนจะใช้ทัศนคติของตนเอง ผสมผสานเทคนิคการ เรื่องเล่า คำพังเพย การยกตัวอย่างหรืออื่นๆ ตามที่ตนเองมีความสามารถ

เมื่อนำมาร้อยเรียงกันแล้ว บทความนั้นต้องมีความน่าอ่าน และผู้อ่านสามารถเข้าใจได้"แสดงความเห็น


ความเห็นทั้งหมด


Top