เว็บบอร์ด ถาม-ตอบ

เลื่อนกำหนดการจัดกิจกรรมการอบรมฯ ในช่วงเดือนมีนาคม 2563

กระทู้โดย : admin .  | วันที่ : 04/03/2020 14:33:32ตามที่ โครงการการสร้างความเข้าใจและส่งเสริมทัศงวนคติเพื่อการเรียนรู้ด้านพลังงานทางเลือกสำหรับเยาวชนในพื้นที่จังหวัดยุทธศาสตร์ EN-Camp ปีที่ 2 ได้มีกำหนดการจัดกิจกรรมการอบรมฯ ในช่วงเดือนมีนาคม 2563

เนื่องจาก กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้แจ้งเตือนการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ซึ่งกำลังแพร่ระบาดไปทั่วโลก และประเทศไทยได้ตรวจพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ในหลายพื้นที่

ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมฯ จึงขอเลื่อนการจัดกิจกรรมดังกล่าวออกไป จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติ

ทั้งนี้ ทางโครงการฯ จะดำเนินการติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง หากเข้าสู่ภาวะปกติจะดำเนินการแจ้งกำหนดการจัดกิจกรรมให้ทราบต่อไป


แสดงความเห็น


ความเห็นทั้งหมด


M | 16/09/2020 10:48:36
หีTop