เว็บบอร์ด ถาม-ตอบ

FAQ: คําถามที่พบบ่อย

กระทู้โดย : admin EN-Camp 2019  | วันที่ : 03/10/2019 18:17:08FAQ: คําถามที่พบบ่อย

Q:หัวข้อที่เขียนบทความตอนสมัครเข้าร่วมโครงการ หัวข้อ "โรงไฟฟ้าที่บ้านเรา" ให้เขียนไปในแนวทางไหนบ้าง มีขอบเขตการเขียนให้ไหม

A:แนะนำแนวทางการเขียนบทความ สั้นๆ คือ "เรื่องราวด้านใดก็ได้ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "โรงไฟฟ้าบ้านเรา" ไม่ว่าจะเป็นการสร้างแนวร่วมในความคิด ประสบการณ์ การเป็นแรงบันดาลใจ หรือผลกระทบด้านใดก็ได้ที่เคยเจอมากับตนเองทั้งนี้ ผู้เขียนจะใช้ทัศนคติของตนเอง ผสมผสานเทคนิคการ เรื่องเล่า คำพังเพย การยกตัวอย่างหรืออื่นๆ ตามที่ตนเองมีความสามารถ เมื่อนำมาร้อยเรียงกันแล้ว บทความนั้นต้องมีความน่าอ่าน และผู้อ่านสามารถเข้าใจได้"
----------

Q:เกณฑ์การคัดเลือกจาก 500 ทีมเป็น 50 ทีม ใช้หลักเกณฑ์อะไรในการคัดเลือก ตัดสินคะแนนจากการเขียนบทความอย่างเดียวหรือมีคะแนนจากการทำกิจกรรมที่เข้าร่วมด้วย

A:การให้คะแนน ในรอบแรกนั้น จะตัดสินจากเนื้อหาของบทความ โดยพิจารณาจากการถ่ายทอดทัศนคติต่อคำว่า "โรงไฟฟ้าบ้านเรา" ซึ่งสามารถนำเสนอได้ทั้งมุมบวก หรือ แง่ลบ ก็ได้ แต่ต้องสร้างสรรค์และเข้าใจง่าย / ในส่วนของรอบที่ 2 และ 3 นอกจากเนื้อหาของบทความแล้ว จะพิจารณาจากการนำเสนอด้วย
----------

Q:ในกรณีที่เด็ก ม.6 เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ หากมีการเข้ารอบหลักจากจบ ม.6 แล้ว ยังสามารถทำกิจกรรมนี้ต่อไปได้หรือไม่

A:มีสิทธิ์ในการทำกิจกรรมต่อจนจบโครงการฯ ค่ะ
----------

Q:อาจารย์ที่ปรึกษาของแต่ละทีม สามารถเปลี่ยนตัวได้หรือไม่ หรือต้องดูแลจนกว่าจะจบกิจกรรมโครงการ หากเกิดเหตุสุดวิสัยไม่สามารถเข้าร่วมได้จะเปลี่ยนอาจารย์ผู้ดูแลได้ไหม

A:กรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย หรือ ติอปัญหาบางประการ ครูที่ปรึกษาสามารถเปลี่ยนตัวกับครูในสังกัดโรงเรียนเดียวกันได้ ทั้งนี้ต้องแจ้งและดำเนินการภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 นี้เท่านั้น
----------

Q:อาจารย์ที่ปรึกษาทีม เป็นอาจารย์ที่สอนระดับม.ต้นได้ไหม

A:กำหนดให้เป็นครูในระดับมัธยม ในสังกัดโรงเรียนเดียวกันได้
----------

Q:นักเรียนที่ไม่มีบัตรนักเรียน สามารถใช้เอกสารยืนยันอย่างอื่นได้ไหม

A:กรณีไม่มีบัตรนักเรียน อนุญาตให้ใช้เอกสารไดก็ได้ ที่สามารถยืนยันตัวตนแทนได้ค่ะ
----------

Q:ใบประกาศนียบัตรที่ได้รับจากโครงการสามารถนำมาเป็น portfolio ยื่นสมัครเรียนกับมหาวิทยาลัยศิลปากรได้ไหม ถ้ายื่นแล้วมีสิทธิได้เข้าเรียนหรือไม่

A:สามารถใช้ยื่นสมัครเรียนกับมหาวิทยาลัยศิลปากรได้ แต่การคัดเลือกเข้าศึกษาต่อนั้น ขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์และขั้นตอนการรับสมัครค่ะ
----------
น้องๆ เยาวชนคนไหนมีคำถามเพิ่ม
สามารถสอบถามผ่านเว็บบอร์ด http://encamp2019.com/main/wboard/a.php?i=Hjyd17r
หรือ แฟนเพจ https://www.facebook.com/En-Camp-2261757137472134/?modal=admin_todo_tour
หรือ สายตรงที่เบอร์ 087-1554994


แสดงความเห็น


ความเห็นทั้งหมด


Top