เว็บบอร์ด ถาม-ตอบ

ใบประกาศนียบัตร ที่ได้รับจากโครงการสามารถนำมาเป็น portfolio ยื่นสมัครเรียนกับมหาวิทยาลัยศิลปากรได้ไหม ถ้ายื่นแล้วมีสิทธิได้เข้าเรียนหรือไม่?

กระทู้โดย : admin EN-Camp 2019  | วันที่ : 04/10/2019 11:45:44คำถาม :
ใบประกาศนียบัตร ที่ได้รับจากโครงการสามารถนำมาเป็น portfolio ยื่นสมัครเรียนกับมหาวิทยาลัยศิลปากรได้ไหม ถ้ายื่นแล้วมีสิทธิได้เข้าเรียนหรือไม่?

================

คำตอบ :
สามารถใช้ยื่นสมัครเรียนกับมหาวิทยาลัยศิลปากรได้ แต่การคัดเลือกเข้าศึกษาต่อนั้น ขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์และขั้นตอนการรับสมัครค่ะ


แสดงความเห็น


ความเห็นทั้งหมด


Top