เว็บบอร์ด ถาม-ตอบ

ประชาสัมพันธ์และเชิญชวน เยาวชนสมะครเข้าร่วมโครงการ EN-Camp 2019

กระทู้โดย : admin EN-Camp 2019  | วันที่ : 27/09/2019 13:24:13ประชาสัมพันธ์และเชิญชวน เยาวชนของสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดยุทธศาสตร์ 20 จังหวัด

EN-Camp 2019 ขยายผลพื้นที่ 20 จังหวัด
นครสวรรค์ เชียงใหม่ ล าปาง ยโสธร อุบลราชธานี บุรีรัมย์ ขอนแก่น ศรีสะเกษ ชลบุรี ตราด ชัยนาท นครปฐม สมุทรปราการ ระยอง ราชบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา

“ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ให้กับเยาวชนให้เข้าใจต่อประเด็นการพัฒนาโรงไฟฟ้าฐานและพลังงานทางเลือกอย่างต่อเนื่อง”


แสดงความเห็น


ความเห็นทั้งหมด


admin EN-Camp 2019 | 27/09/2019 13:26:15
คัดเลือก “เยาวชนที่มีบทความยอดเยี่ยม” จำนวน 6 ทีม

เดินทางไปศึกษาดูงานที่ประเทศญี่ปุ่น เป็นเวลา 4 วัน 3 คืนTop