การรับสมัคร

จำนวนที่รับ/

ข้อมูลโครงการ
 
จำนวนที่รับ/
   
  รับสมัครจำนวน 500 ทีม จังหวัดละ 25 ทีม ในพื้นที่ 20 จังหวัด
  จังหวัดนครปฐม, จังหวัดขอนแก่น, จังหวัดตราด, จังหวัดยโสธร, จังหวัดราชบุรี, จังหวัดระยอง, จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, จังหวัดชลบุรี , จังหวัดชุมพร, จังหวัดอุบลราชธานี, จังหวัดชัยนาท, จังหวัดศรีสะเกษ, จังหวัดนครศรีธรรมราช, จังหวัดนครสวรรค์, จังหวัดสมุทรปราการ, จังหวัดสุราษฎร์ธานี, จังหวัดบุรีรัมย์, จังหวัดลำปาง, จังหวัดเชียงใหม่ และ จังหวัดสงขลา
   
   
คุณสมบัติของผู้สมัคร
ระยะเวลาการรับสมัคร
จำนวนที่รับ
วิธีการสมัคร
เกณฑ์การคัดเลือก
การประกาศผล
ค่าใช้จ่าย
ปฎิทินกิจกรรม
สิ่งที่จะได้รับ     
     
Top