ผลการประกวด/รอบสุดท้าย เยาวชนที่มีผลงานยอดเยี่ยม จำนวน 6 ทีม

รอบสุดท้าย เยาวชนที่มีผลงานยอดเยี่ยม จำนวน 6 ทีม

ผลสรุปการคัดเลือก "เยาวชนที่มีผลงานยอดเยี่ยม" จำนวน 6 ทีม

     
  ทีม : Lightสาระ  
  โรงเรียนลำปลายมาศ  
  จังหวัด : บุรีรัมย์  
     
     
  ทีม : ป้ายแดง  
  โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช  
  จังหวัด : นครศรีธรรมราช  
     
     
  ทีม : Green energy  
  โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์  
  จังหวัด : นครปฐม  
     
     
  ทีม : The Kawei eel  
  โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ  
  จังหวัด : สมุทรปราการ  
     
     
  ทีม : อิเล็กทรอนิกส์ MPP  
  โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร  
  จังหวัด : ระยอง  
     
     
  ทีม : FPAY  
  โรงเรียนเถินวิทยา  
  จังหวัด : ลำปาง  
     
Top