ผลการประกวด/รอบสุดท้าย เยาวชนที่มีผลงานยอดเยี่ยม จำนวน 6 ทีม

รอบสุดท้าย เยาวชนที่มีผลงานยอดเยี่ยม จำนวน 6 ทีม

ผลสรุปการคัดเลือก "เยาวชนที่มีผลงานยอดเยี่ยม" จำนวน 6 ทีม เดินทางไปศึกษางานที่ประเทศญี่ปุ่น

Top