ผลการประกวด/รอบคัดเลือกบทความดีเยี่ยม 50 ทีม

รอบคัดเลือกบทความดีเยี่ยม 50 ทีม

รายชื่อทีม/โรงเรียน ที่ผ่านการคัดเลือก จำนวน 50 ทีม(ไม่เรียงตามลำดับคะแนน)

     
  ทีม : 149.6  
  โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม  
  จังหวัด : เชียงใหม่  
     
     
  ทีม : Forte  
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย  
  จังหวัด : เชียงใหม่  
     
     
  ทีม : Power of P.R.C.  
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย  
  จังหวัด : เชียงใหม่  
     
     
  ทีม : มีแหมนัก  
  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย  
  จังหวัด : เชียงใหม่  
     
     
  ทีม : เตวกันเถอะ  
  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย  
  จังหวัด : เชียงใหม่  
     
     
  ทีม : Haier  
  โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม  
  จังหวัด : เชียงใหม่  
     
     
  ทีม : FPAY  
  โรงเรียนเถินวิทยา  
  จังหวัด : ลำปาง  
     
     
  ทีม : G.E.T. Green Energy Team  
  โรงเรียนเถินวิทยา  
  จังหวัด : ลำปาง  
     
     
  ทีม : Energy conservation  
  โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม  
  จังหวัด : นครสวรรค์  
     
     
  ทีม : PS Energy  
  โรงเรียนโพฒิสารศึกษา  
  จังหวัด : นครสวรรค์  
     
     
  ทีม : Hello! Japan  
  โรงเรียนหนองโพพิทยา  
  จังหวัด : นครสวรรค์  
     
     
  ทีม : อิเล็กทรอนิกส์ MPP  
  โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร  
  จังหวัด : ระยอง  
     
     
  ทีม : Japan danlanly  
  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ระยอง  
  จังหวัด : ระยอง  
     
     
  ทีม : สว.รย. รักษ์โลกและสิ่งแวดล้อม  
  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ระยอง  
  จังหวัด : ระยอง  
     
     
  ทีม : 5 เทพผู้พิทักษ์ Japan  
  โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา  
  จังหวัด : ระยอง  
     
     
  ทีม : ไฟฟ้าน้อยผจญภัย  
  โรงเรียนบางละมุง  
  จังหวัด : ชลบุรี  
     
     
  ทีม : @เขาน้อย No.1  
  โรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม  
  จังหวัด : ตราด  
     
     
  ทีม : Bell Lab  
  โรงเรียนนางรอง  
  จังหวัด : บุรีรัมย์  
     
     
  ทีม : Lightสาระ  
  โรงเรียนลำปลายมาศ  
  จังหวัด : บุรีรัมย์  
     
     
  ทีม : PKC MAGIC  
  โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม  
  จังหวัด : บุรีรัมย์  
     
     
  ทีม : TUPKK.GEN.NEW  
  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น  
  จังหวัด : ขอนแก่น  
     
     
  ทีม : สมเด็จ2  
  โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์  
  จังหวัด : ยโสธร  
     
     
  ทีม : พลังงานวัยใส  
  โรงเรียนบัวเจริญวิทยา  
  จังหวัด : ศรีสะเกษ  
     
     
  ทีม : One Plus Two  
  โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา  
  จังหวัด : ศรีสะเกษ  
     
     
  ทีม : Energy Development  
  โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา  
  จังหวัด : อุบลราชธานี  
     
     
  ทีม : มหัศจรรย์  
  โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร  
  จังหวัด : อุบลราชธานี  
     
     
  ทีม : ออลจัง  
  โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร  
  จังหวัด : อุบลราชธานี  
     
     
  ทีม : DEO girls  
  โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา  
  จังหวัด : อุบลราชธานี  
     
     
  ทีม : We are one  
  โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  
  จังหวัด : สมุทรปราการ  
     
     
  ทีม : 4 หน่อ  
  โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์  
  จังหวัด : สมุทรปราการ  
     
     
  ทีม : Racha Elect.  
  โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝ่ายมัธยมฯ  
  จังหวัด : สมุทรปราการ  
     
     
  ทีม : The Kawei eel  
  โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ  
  จังหวัด : สมุทรปราการ  
     
     
  ทีม : STAN one  
  โรงเรียนหันคาพิทยาคม  
  จังหวัด : ชัยนาท  
     
     
  ทีม : BGIN  
  โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์  
  จังหวัด : นครปฐม  
     
     
  ทีม : MTBK ENERGY 01  
  โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน  
  จังหวัด : นครปฐม  
     
     
  ทีม : green energy  
  โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์  
  จังหวัด : นครปฐม  
     
     
  ทีม : UM...ENERGY  
  โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์  
  จังหวัด : นครปฐม  
     
     
  ทีม : AKIRA  
  โรงเรียนนารีวิทยา  
  จังหวัด : ราชบุรี  
     
     
  ทีม : โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ 3  
  โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์  
  จังหวัด : ราชบุรี  
     
     
  ทีม : Girl Power  
  โรงเรียนดรุณาราชบุรี  
  จังหวัด : ราชบุรี  
     
     
  ทีม : ป้ายแดง  
  โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช  
  จังหวัด : นครศรีธรรมราช  
     
     
  ทีม : ซูปเปอร์พลังงาน  
  โรงเรียนชัยเกษมวิทยา  
  จังหวัด : ประจวบคีรีขันธ์  
     
     
  ทีม : 4สาวตะลุยโรงไฟฟ้า  
  โรงเรียนบางสะพานวิทยา  
  จังหวัด : ประจวบคีรีขันธ์  
     
     
  ทีม : Mutayru  
  โรงเรียนเมืองหลังสวน  
  จังหวัด : ชุมพร  
     
     
  ทีม : The Youth Bio-Energy  
  โรงเรียนพัฒนาศาสตร์มูลนิธิ  
  จังหวัด : สงขลา  
     
     
  ทีม : SONGKHLA ATOM  
  โรงเรียนสงขลาวิทยาคม  
  จังหวัด : สงขลา  
     
     
  ทีม : QUASAR  
  โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา  
  จังหวัด : สุราษฎร์ธานี  
     
     
  ทีม : AWAYGIES  
  โรงเรียนพุนพินพิทยาคม  
  จังหวัด : สุราษฎร์ธานี  
     
     
  ทีม : PK001  
  โรงเรียนพุนพินพิทยาคม  
  จังหวัด : สุราษฎร์ธานี  
     
     
  ทีม : pk002  
  โรงเรียนพุนพินพิทยาคม  
  จังหวัด : สุราษฎร์ธานี  
     
Top