ผลการประกวด/รอบแรกคัดเลือกบทความดีเด่น 500 ทีม

รอบแรกคัดเลือกบทความดีเด่น 500 ทีม

รายชื่อทีม/โรงเรียน ที่ผ่านการคัดเลือก จำนวน 500 ทีมเข้าร่วมอบรม

     
  ทีม : โรงเรียนชุมแพวิทยายน  
  Energy for life  
  จังหวัด : ขอนแก่น  
     
     
  ทีม : โรงเรียนชุมแพวิทยายน  
  SAVE FOR WORLD  
  จังหวัด : ขอนแก่น  
     
     
  ทีม : โรงเรียนชุมแพวิทยายน  
  CPW TEAM  
  จังหวัด : ขอนแก่น  
     
     
  ทีม : โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา  
  PPW  
  จังหวัด : ขอนแก่น  
     
     
  ทีม : โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา  
  the energy team  
  จังหวัด : ขอนแก่น  
     
     
  ทีม : โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา  
  พิศาลรวมใจ ลดใช้พลังงาน  
  จังหวัด : ขอนแก่น  
     
     
  ทีม : โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา  
  Alternative energy team  
  จังหวัด : ขอนแก่น  
     
     
  ทีม : โรงเรียนขามแก่นนคร  
  ขามแก่นรู้รักษ์  
  จังหวัด : ขอนแก่น  
     
     
  ทีม : โรงเรียนขามแก่นนคร  
  KKN Sustainable Energy  
  จังหวัด : ขอนแก่น  
     
     
  ทีม : โรงเรียนน้ำพองศึกษา  
  น้ำพองศึกษา one  
  จังหวัด : ขอนแก่น  
     
     
  ทีม : โรงเรียนน้ำพองศึกษา  
  น้ำพองศึกษา two  
  จังหวัด : ขอนแก่น  
     
     
  ทีม : โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย  
  3hoursMiracle  
  จังหวัด : ขอนแก่น  
     
     
  ทีม : โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย  
  Type-O  
  จังหวัด : ขอนแก่น  
     
     
  ทีม : โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย  
  KNW saver  
  จังหวัด : ขอนแก่น  
     
     
  ทีม : โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย  
  KNW409  
  จังหวัด : ขอนแก่น  
     
     
  ทีม : โรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์  
  KP Team  
  จังหวัด : ขอนแก่น  
     
     
  ทีม : โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง  
  The Sun Power  
  จังหวัด : ขอนแก่น  
     
     
  ทีม : โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง  
  TWK1  
  จังหวัด : ขอนแก่น  
     
     
  ทีม : โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง  
  ที.ดับเบิ้ลยู.เค  
  จังหวัด : ขอนแก่น  
     
     
  ทีม : โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง  
  miracle  
  จังหวัด : ขอนแก่น  
     
     
  ทีม : โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น  
  TUPKK.GEN.NEW  
  จังหวัด : ขอนแก่น  
     
     
  ทีม : โรงเรียนชลราษฎรอำรุง  
  ส้ม-ฟ้า มาหานะเธอ  
  จังหวัด : ชลบุรี  
     
     
  ทีม : โรงเรียนชลราษฎรอำรุง  
  DPBM รวมพลังพิทักษ์โลก  
  จังหวัด : ชลบุรี  
     
     
  ทีม : โรงเรียนชลราษฎรอำรุง  
  ชลราษฎรอำรุง  
  จังหวัด : ชลบุรี  
     
     
  ทีม : โรงเรียนบางละมุง  
  BanglamungSC  
  จังหวัด : ชลบุรี  
     
     
  ทีม : โรงเรียนบางละมุง  
  ไฟฟ้าน้อยผจญภัย  
  จังหวัด : ชลบุรี  
     
     
  ทีม : โรงเรียนบางละมุง  
  บางละมุง 1  
  จังหวัด : ชลบุรี  
     
     
  ทีม : โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)  
  GENERATOR  
  จังหวัด : ชลบุรี  
     
     
  ทีม : โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)  
  ใส่ใจเก่ง  
  จังหวัด : ชลบุรี  
     
     
  ทีม : โรงเรียนศรีราชา  
  เรารักพลังงานสีเขียว  
  จังหวัด : ชลบุรี  
     
     
  ทีม : โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา  
  ไฟสว่าง  
  จังหวัด : ชลบุรี  
     
     
  ทีม : โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา  
  SB power  
  จังหวัด : ชลบุรี  
     
     
  ทีม : โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา  
  energy  
  จังหวัด : ชลบุรี  
     
     
  ทีม : โรงเรียนสิงห์สมุทร  
  NCBD  
  จังหวัด : ชลบุรี  
     
     
  ทีม : โรงเรียนสิงห์สมุทร  
  The Potatoes  
  จังหวัด : ชลบุรี  
     
     
  ทีม : โรงเรียนสิงห์สมุทร  
  Sing energy  
  จังหวัด : ชลบุรี  
     
     
  ทีม : โรงเรียนสิงห์สมุทร  
  อ้ายมา 4 คน  
  จังหวัด : ชลบุรี  
     
     
  ทีม : โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร  
  สาวบางโพธิ์  
  จังหวัด : ชลบุรี  
     
     
  ทีม : โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร  
  ไฟฟ้าหรรษา  
  จังหวัด : ชลบุรี  
     
     
  ทีม : โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร  
  shipship  
  จังหวัด : ชลบุรี  
     
     
  ทีม : โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์  
  Mary land  
  จังหวัด : ชลบุรี  
     
     
  ทีม : โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยากรุงไทยอนุเคราะห์  
  Power girl T.P.  
  จังหวัด : ชลบุรี  
     
     
  ทีม : โรงเรียนสรรพยาวิทยา  
  เรารักษ์พลังงาน  
  จังหวัด : ชัยนาท  
     
     
  ทีม : โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม  
  จะไปญี่ปุ่น  
  จังหวัด : ชัยนาท  
     
     
  ทีม : โรงเรียนหันคาพิทยาคม  
  2 0 0 3  
  จังหวัด : ชัยนาท  
     
     
  ทีม : โรงเรียนวัดสิงห์  
  fighting  
  จังหวัด : ชัยนาท  
     
     
  ทีม : โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม  
  ไส้ปลาเรืองแสง  
  จังหวัด : ชัยนาท  
     
     
  ทีม : โรงเรียนหันคาพิทยาคม  
  NOTHING  
  จังหวัด : ชัยนาท  
     
     
  ทีม : โรงเรียนสาครพิทยาคม  
  สาครพิทยาคม  
  จังหวัด : ชัยนาท  
     
     
  ทีม : โรงเรียนสาครพิทยาคม  
  สี่สาวสู้ฟัด  
  จังหวัด : ชัยนาท  
     
     
  ทีม : โรงเรียนหันคาพิทยาคม  
  WLCH  
  จังหวัด : ชัยนาท  
     
     
  ทีม : โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์  
  NK-ONE  
  จังหวัด : ชัยนาท  
     
     
  ทีม : โรงเรียนสาครพิทยาคม  
  อยากกินผัดหมี่ แต่ได้หมี่ผัด  
  จังหวัด : ชัยนาท  
     
     
  ทีม : โรงเรียนหันคาพิทยาคม  
  STAN one  
  จังหวัด : ชัยนาท  
     
     
  ทีม : โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา  
  Save energy our future  
  จังหวัด : ชัยนาท  
     
     
  ทีม : โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา  
  Save energy for our the planet  
  จังหวัด : ชัยนาท  
     
     
  ทีม : โรงเรียนหันคาพิทยาคม  
  My house has electricity  
  จังหวัด : ชัยนาท  
     
     
  ทีม : โรงเรียนชยานุกิจพิทยาคม  
  Gen Power  
  จังหวัด : ชัยนาท  
     
     
  ทีม : โรงเรียนหันคาพิทยาคม  
  Meenoi  
  จังหวัด : ชัยนาท  
     
     
  ทีม : โรงเรียนหันคาพิทยาคม  
  welcome Japan  
  จังหวัด : ชัยนาท  
     
     
  ทีม : โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์  
  ลูกเนินขาม  
  จังหวัด : ชัยนาท  
     
     
  ทีม : โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์  
  ลูกเนินขาม62  
  จังหวัด : ชัยนาท  
     
     
  ทีม : โรงเรียนคุรุประชาสรรค์  
  KS energy 1  
  จังหวัด : ชัยนาท  
     
     
  ทีม : โรงเรียนคุรุประชาสรรค์  
  KS energy 2  
  จังหวัด : ชัยนาท  
     
     
  ทีม : โรงเรียนสาครพิทยาคม  
  IR.PEN.DREAM.  
  จังหวัด : ชัยนาท  
     
     
  ทีม : โรงเรียนสรรพยาวิทยา  
  SW4  
  จังหวัด : ชัยนาท  
     
     
  ทีม : โรงเรียนสรรพยาวิทยา  
  พลังงานปั่นป่วน  
  จังหวัด : ชัยนาท  
     
     
  ทีม : โรงเรียนสรรพยาวิทยา  
  Big Bear  
  จังหวัด : ชัยนาท  
     
     
  ทีม : โรงเรียนบ้านทับวัง  
  Alternative energy  
  จังหวัด : ชุมพร  
     
     
  ทีม : โรงเรียนบ้านทับวัง  
  Toxic  
  จังหวัด : ชุมพร  
     
     
  ทีม : โรงเรียนบ้านทับวัง  
  God Saviky a SakeeFeFo  
  จังหวัด : ชุมพร  
     
     
  ทีม : โรงเรียนบ้านทับวัง  
  Victory Team  
  จังหวัด : ชุมพร  
     
     
  ทีม : โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา  
  The Superlight  
  จังหวัด : ชุมพร  
     
     
  ทีม : โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา  
  วัยรุ่น ยุค พลังงานสะอาด  
  จังหวัด : ชุมพร  
     
     
  ทีม : โรงเรียนเมืองหลังสวน  
  Teletubbies  
  จังหวัด : ชุมพร  
     
     
  ทีม : โรงเรียนเมืองหลังสวน  
  MLS? Writer  
  จังหวัด : ชุมพร  
     
     
  ทีม : โรงเรียนเมืองหลังสวน  
  Green Team  
  จังหวัด : ชุมพร  
     
     
  ทีม : โรงเรียนเมืองหลังสวน  
  Small power  
  จังหวัด : ชุมพร  
     
     
  ทีม : โรงเรียนเมืองหลังสวน  
  พลังแห่งอนาคต  
  จังหวัด : ชุมพร  
     
     
  ทีม : โรงเรียนเมืองหลังสวน  
  ห้าโมงยี่สิบ  
  จังหวัด : ชุมพร  
     
     
  ทีม : โรงเรียนเมืองหลังสวน  
  MLS TEAM  
  จังหวัด : ชุมพร  
     
     
  ทีม : โรงเรียนเมืองหลังสวน  
  Beautiful collection  
  จังหวัด : ชุมพร  
     
     
  ทีม : โรงเรียนเมืองหลังสวน  
  RU OK  
  จังหวัด : ชุมพร  
     
     
  ทีม : โรงเรียนเมืองหลังสวน  
  เด็กเมือง  
  จังหวัด : ชุมพร  
     
     
  ทีม : โรงเรียนเมืองหลังสวน  
  เด็กรุ่นใหม่  
  จังหวัด : ชุมพร  
     
     
  ทีม : โรงเรียนเมืองหลังสวน  
  mls unity  
  จังหวัด : ชุมพร  
     
     
  ทีม : โรงเรียนเมืองหลังสวน  
  MLS new generation  
  จังหวัด : ชุมพร  
     
     
  ทีม : โรงเรียนเมืองหลังสวน  
  Three girls  
  จังหวัด : ชุมพร  
     
     
  ทีม : โรงเรียนเมืองหลังสวน  
  Hotline Team  
  จังหวัด : ชุมพร  
     
     
  ทีม : โรงเรียนเมืองหลังสวน  
  Solar power creative  
  จังหวัด : ชุมพร  
     
     
  ทีม : โรงเรียนเมืองหลังสวน  
  PQMT  
  จังหวัด : ชุมพร  
     
     
  ทีม : โรงเรียนเมืองหลังสวน  
  โจโจ้  
  จังหวัด : ชุมพร  
     
     
  ทีม : โรงเรียนเมืองหลังสวน  
  Solar energy  
  จังหวัด : ชุมพร  
     
     
  ทีม : โรงเรียนเมืองหลังสวน  
  จ๊าบ  
  จังหวัด : ชุมพร  
     
     
  ทีม : โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์  
  โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์  
  จังหวัด : ตราด  
     
     
  ทีม : โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม  
  Psycho  
  จังหวัด : ตราด  
     
     
  ทีม : โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม  
  Pick me  
  จังหวัด : ตราด  
     
     
  ทีม : โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม  
  P.K.Y.C (The power of Khlong Yai children )  
  จังหวัด : ตราด  
     
     
  ทีม : โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม  
  Call me baby  
  จังหวัด : ตราด  
     
     
  ทีม : โรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม  
  @เขาน้อย No.1  
  จังหวัด : ตราด  
     
     
  ทีม : โรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม  
  @เขาน้อย No.2  
  จังหวัด : ตราด  
     
     
  ทีม : โรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม  
  @เขาน้อย No.3  
  จังหวัด : ตราด  
     
     
  ทีม : โรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม  
  GROWTH  
  จังหวัด : ตราด  
     
     
  ทีม : โรงเรียนเนินทรายวิทยาคม  
  เนินทราย  
  จังหวัด : ตราด  
     
     
  ทีม : โรงเรียนเนินทรายวิทยาคม  
  เนินทราย B  
  จังหวัด : ตราด  
     
     
  ทีม : โรงเรียนเนินทรายวิทยาคม  
  เนินทราย C  
  จังหวัด : ตราด  
     
     
  ทีม : โรงเรียนบางหลวงวิทยา  
  BLW2  
  จังหวัด : นครปฐม  
     
     
  ทีม : โรงเรียนบางหลวงวิทยา  
  BLW1  
  จังหวัด : นครปฐม  
     
     
  ทีม : โรงเรียนบางหลวงวิทยา  
  BLW4  
  จังหวัด : นครปฐม  
     
     
  ทีม : โรงเรียนบางหลวงวิทยา  
  BLW3  
  จังหวัด : นครปฐม  
     
     
  ทีม : โรงเรียนบางเลนวิทยา  
  BANGLANE TEAM  
  จังหวัด : นครปฐม  
     
     
  ทีม : โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา  
  shiinu  
  จังหวัด : นครปฐม  
     
     
  ทีม : โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา  
  We are energy  
  จังหวัด : นครปฐม  
     
     
  ทีม : โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา  
  High Voltage  
  จังหวัด : นครปฐม  
     
     
  ทีม : โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา  
  solar cell  
  จังหวัด : นครปฐม  
     
     
  ทีม : โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา  
  EN~kpsw1  
  จังหวัด : นครปฐม  
     
     
  ทีม : โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา  
  Forgot to apply  
  จังหวัด : นครปฐม  
     
     
  ทีม : โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน  
  MTBK ENERGY  
  จังหวัด : นครปฐม  
     
     
  ทีม : โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์  
  green energy  
  จังหวัด : นครปฐม  
     
     
  ทีม : โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์  
  PMIF  
  จังหวัด : นครปฐม  
     
     
  ทีม : โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์  
  BGIN  
  จังหวัด : นครปฐม  
     
     
  ทีม : โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์  
  UM...ENERGY  
  จังหวัด : นครปฐม  
     
     
  ทีม : โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์  
  BLACK ROSE ENERGY  
  จังหวัด : นครปฐม  
     
     
  ทีม : โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์  
  หมัดยางยืดเจ็ต!!  
  จังหวัด : นครปฐม  
     
     
  ทีม : โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย  
  PSC-SMTE  
  จังหวัด : นครปฐม  
     
     
  ทีม : โรงเรียนทวารวดี  
  Tawarawadee_B  
  จังหวัด : นครปฐม  
     
     
  ทีม : โรงเรียนทวารวดี  
  Tawarawadee_A  
  จังหวัด : นครปฐม  
     
     
  ทีม : โรงเรียนทวารวดี  
  Tawarawadee_F  
  จังหวัด : นครปฐม  
     
     
  ทีม : โรงเรียนทวารวดี  
  Tawarawadee C  
  จังหวัด : นครปฐม  
     
     
  ทีม : โรงเรียนทวารวดี  
  Tawarawadee_D  
  จังหวัด : นครปฐม  
     
     
  ทีม : โรงเรียนทวารวดี  
  พลังงานนิวเคลียร์ที่บ้านเรา  
  จังหวัด : นครปฐม  
     
     
  ทีม : โรงเรียนคงทองวิทยา  
  KT Energy  
  จังหวัด : นครปฐม  
     
     
  ทีม : โรงเรียนคงทองวิทยา  
  KT Ranger  
  จังหวัด : นครปฐม  
     
     
  ทีม : โรงเรียนคงทองวิทยา  
  PBMK  
  จังหวัด : นครปฐม  
     
     
  ทีม : โรงเรียนคงทองวิทยา  
  AmazingKT  
  จังหวัด : นครปฐม  
     
     
  ทีม : โรงเรียนชะอวด  
  Dream To Me  
  จังหวัด : นครศรีธรรมราช  
     
     
  ทีม : โรงเรียนบางขันวิทยา  
  หิ่งห้อย  
  จังหวัด : นครศรีธรรมราช  
     
     
  ทีม : โรงเรียนมัธยมวีรศิลปิน  
  Electricity for health  
  จังหวัด : นครศรีธรรมราช  
     
     
  ทีม : โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช  
  ป้ายแดง  
  จังหวัด : นครศรีธรรมราช  
     
     
  ทีม : โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช  
  Platinum  
  จังหวัด : นครศรีธรรมราช  
     
     
  ทีม : โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช  
  ChampEncamp2020  
  จังหวัด : นครศรีธรรมราช  
     
     
  ทีม : โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช  
  The new way  
  จังหวัด : นครศรีธรรมราช  
     
     
  ทีม : โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช  
  ROBIN  
  จังหวัด : นครศรีธรรมราช  
     
     
  ทีม : โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช  
  Day 1  
  จังหวัด : นครศรีธรรมราช  
     
     
  ทีม : โรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์  
  วิเชียรประชาสรรค์  
  จังหวัด : นครศรีธรรมราช  
     
     
  ทีม : โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา  
  STV11  
  จังหวัด : นครศรีธรรมราช  
     
     
  ทีม : โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา  
  STV22  
  จังหวัด : นครศรีธรรมราช  
     
     
  ทีม : โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร  
  แสด-เทา รู้รักษ์พลังงาน  
  จังหวัด : นครศรีธรรมราช  
     
     
  ทีม : โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ  
  ฉ.ร.อ.ทีม  
  จังหวัด : นครศรีธรรมราช  
     
     
  ทีม : โรงเรียนประทีปศาสน์  
  Faozee11  
  จังหวัด : นครศรีธรรมราช  
     
     
  ทีม : โรงเรียนปากพนัง  
  ไฟฟ้า 5G  
  จังหวัด : นครศรีธรรมราช  
     
     
  ทีม : โรงเรียนปากพนัง  
  โรงไฟฟ้า Turbine  
  จังหวัด : นครศรีธรรมราช  
     
     
  ทีม : โรงเรียนปากพนัง  
  Pakphanang energy A  
  จังหวัด : นครศรีธรรมราช  
     
     
  ทีม : โรงเรียนปากพนัง  
  Pakphanang energy B  
  จังหวัด : นครศรีธรรมราช  
     
     
  ทีม : โรงเรียนปากพนัง  
  Pakphanang energy C  
  จังหวัด : นครศรีธรรมราช  
     
     
  ทีม : โรงเรียนปากพนัง  
  Infinity  
  จังหวัด : นครศรีธรรมราช  
     
     
  ทีม : โรงเรียนแหลมราษฎร์บำรุง  
  JAMT BY LBS  
  จังหวัด : นครศรีธรรมราช  
     
     
  ทีม : โรงเรียนเบญจมราชูทิศ  
  Five power get the Star  
  จังหวัด : นครศรีธรรมราช  
     
     
  ทีม : โรงเรียนเบญจมราชูทิศ  
  เด็กเบญเมืองคอน  
  จังหวัด : นครศรีธรรมราช  
     
     
  ทีม : โรงเรียนพยุหะพิทยาคม  
  PPT02  
  จังหวัด : นครสวรรค์  
     
     
  ทีม : โรงเรียนพยุหะพิทยาคม  
  PPT01  
  จังหวัด : นครสวรรค์  
     
     
  ทีม : โรงเรียนพยุหะพิทยาคม  
  PPT04  
  จังหวัด : นครสวรรค์  
     
     
  ทีม : โรงเรียนพยุหะพิทยาคม  
  PPT05  
  จังหวัด : นครสวรรค์  
     
     
  ทีม : โรงเรียนพยุหะพิทยาคม  
  PPT03  
  จังหวัด : นครสวรรค์  
     
     
  ทีม : โรงเรียนพยุหะพิทยาคม  
  PPT06  
  จังหวัด : นครสวรรค์  
     
     
  ทีม : โรงเรียนพระบางวิทยา  
  พระบางทางเลือก  
  จังหวัด : นครสวรรค์  
     
     
  ทีม : โรงเรียนพนมรอกวิทยา  
  สี่ดรุณี  
  จังหวัด : นครสวรรค์  
     
     
  ทีม : โรงเรียนพนมรอกวิทยา  
  น้องมาสี่คน  
  จังหวัด : นครสวรรค์  
     
     
  ทีม : โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์  
  เกี๊ยวซ่าส์  
  จังหวัด : นครสวรรค์  
     
     
  ทีม : โรงเรียนวังบ่อวิทยา  
  วังบ่อวิทยา  
  จังหวัด : นครสวรรค์  
     
     
  ทีม : โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม  
  Clean Energyพลังงานสะอาด  
  จังหวัด : นครสวรรค์  
     
     
  ทีม : โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม  
  Biomass Energy  
  จังหวัด : นครสวรรค์  
     
     
  ทีม : โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม  
  wit kids  
  จังหวัด : นครสวรรค์  
     
     
  ทีม : โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม  
  Energy conservation  
  จังหวัด : นครสวรรค์  
     
     
  ทีม : โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม  
  Natural energy  
  จังหวัด : นครสวรรค์  
     
     
  ทีม : โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม  
  ARMY  
  จังหวัด : นครสวรรค์  
     
     
  ทีม : โรงเรียนหนองโพพิทยา  
  Hello! Japan  
  จังหวัด : นครสวรรค์  
     
     
  ทีม : โรงเรียนหนองโพพิทยา  
  Future of coal  
  จังหวัด : นครสวรรค์  
     
     
  ทีม : โรงเรียนหนองโพพิทยา  
  waste to energy  
  จังหวัด : นครสวรรค์  
     
     
  ทีม : โรงเรียนหนองโพพิทยา  
  น.พ.รักษ์พลังงาน  
  จังหวัด : นครสวรรค์  
     
     
  ทีม : โรงเรียนหนองโพพิทยา  
  พลังงานหาร4  
  จังหวัด : นครสวรรค์  
     
     
  ทีม : โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์  
  TAA Energy  
  จังหวัด : นครสวรรค์  
     
     
  ทีม : โรงเรียนตะคร้อพิทยา  
  Energy garbage  
  จังหวัด : นครสวรรค์  
     
     
  ทีม : โรงเรียนตะคร้อพิทยา  
  cassava Energy  
  จังหวัด : นครสวรรค์  
     
     
  ทีม : โรงเรียนโพฒิสารศึกษา  
  PS Energy  
  จังหวัด : นครสวรรค์  
     
     
  ทีม : โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม  
  Smurt  
  จังหวัด : บุรีรัมย์  
     
     
  ทีม : โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม  
  เยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม  
  จังหวัด : บุรีรัมย์  
     
     
  ทีม : โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม  
  บัวหลวงวิทยา 1  
  จังหวัด : บุรีรัมย์  
     
     
  ทีม : โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม  
  บัวหลวงวิทยา 2  
  จังหวัด : บุรีรัมย์  
     
     
  ทีม : โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม  
  บัวหลวงวิทยา 3  
  จังหวัด : บุรีรัมย์  
     
     
  ทีม : โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม  
  บัวหลวงวิทยา 4  
  จังหวัด : บุรีรัมย์  
     
     
  ทีม : โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม  
  บัวหลวงวิทยา 5  
  จังหวัด : บุรีรัมย์  
     
     
  ทีม : โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม  
  บัวหลวงวิทยา 6  
  จังหวัด : บุรีรัมย์  
     
     
  ทีม : โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม  
  KS  
  จังหวัด : บุรีรัมย์  
     
     
  ทีม : โรงเรียนภัทรบพิตร  
  Power Bank  
  จังหวัด : บุรีรัมย์  
     
     
  ทีม : โรงเรียนภัทรบพิตร  
  โรงเรียนภัทรบพิตร ม.4/4  
  จังหวัด : บุรีรัมย์  
     
     
  ทีม : โรงเรียนลำปลายมาศ  
  EN-PNNK  
  จังหวัด : บุรีรัมย์  
     
     
  ทีม : โรงเรียนลำปลายมาศ  
  LP-energy  
  จังหวัด : บุรีรัมย์  
     
     
  ทีม : โรงเรียนลำปลายมาศ  
  Lightสาระ  
  จังหวัด : บุรีรัมย์  
     
     
  ทีม : โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม  
  PKC Energy  
  จังหวัด : บุรีรัมย์  
     
     
  ทีม : โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม  
  PKC MAGIC  
  จังหวัด : บุรีรัมย์  
     
     
  ทีม : โรงเรียนนางรอง  
  Energy@Nangrong  
  จังหวัด : บุรีรัมย์  
     
     
  ทีม : โรงเรียนนางรอง  
  Bell Lab  
  จังหวัด : บุรีรัมย์  
     
     
  ทีม : โรงเรียนชัยเกษมวิทยา  
  Light Thunder  
  จังหวัด : ประจวบคีรีขันธ์  
     
     
  ทีม : โรงเรียนชัยเกษมวิทยา  
  it Sun  
  จังหวัด : ประจวบคีรีขันธ์  
     
     
  ทีม : โรงเรียนชัยเกษมวิทยา  
  Voltage  
  จังหวัด : ประจวบคีรีขันธ์  
     
     
  ทีม : โรงเรียนชัยเกษมวิทยา  
  ซูปเปอร์พลังงาน  
  จังหวัด : ประจวบคีรีขันธ์  
     
     
  ทีม : โรงเรียนบางสะพานวิทยา  
  4สาวตะลุยโรงไฟฟ้า  
  จังหวัด : ประจวบคีรีขันธ์  
     
     
  ทีม : โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม  
  รวมใจ BPN ใส่ใจพลังงานสีเขียว  
  จังหวัด : ประจวบคีรีขันธ์  
     
     
  ทีม : โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม  
  EN-Sourcing By BPN  
  จังหวัด : ประจวบคีรีขันธ์  
     
     
  ทีม : โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม  
  Queentet  
  จังหวัด : ประจวบคีรีขันธ์  
     
     
  ทีม : โรงเรียนรักษ์วิทยา  
  รักษ์วิทยา A  
  จังหวัด : ประจวบคีรีขันธ์  
     
     
  ทีม : โรงเรียนรักษ์วิทยา  
  รักษ์วิทยาB  
  จังหวัด : ประจวบคีรีขันธ์  
     
     
  ทีม : โรงเรียนรักษ์วิทยา  
  รักษ์วิทยา C  
  จังหวัด : ประจวบคีรีขันธ์  
     
     
  ทีม : โรงเรียนหัวหิน  
  HH conservator  
  จังหวัด : ประจวบคีรีขันธ์  
     
     
  ทีม : โรงเรียนหัวหินวิทยาคม  
  Lady Bolt  
  จังหวัด : ประจวบคีรีขันธ์  
     
     
  ทีม : โรงเรียนทับสะแกวิทยา  
  ทับสะแกบ้านเรา  
  จังหวัด : ประจวบคีรีขันธ์  
     
     
  ทีม : โรงเรียนทับสะแกวิทยา  
  ทับสะแกบ้านเรา2  
  จังหวัด : ประจวบคีรีขันธ์  
     
     
  ทีม : โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม  
  โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม  
  จังหวัด : ประจวบคีรีขันธ์  
     
     
  ทีม : โรงเรียนเมืองปราณบุรี  
  โรงเรียนเมืองปราณบุรี  
  จังหวัด : ประจวบคีรีขันธ์  
     
     
  ทีม : โรงเรียนทับสะแกวิทยา  
  ทับสะแกบ้านเรา3  
  จังหวัด : ประจวบคีรีขันธ์  
     
     
  ทีม : โรงเรียนทับสะแกวิทยา  
  ทับสะแกบ้านเรา4  
  จังหวัด : ประจวบคีรีขันธ์  
     
     
  ทีม : โรงเรียนยโสธรพิทยาคม  
  QUASAR.  
  จังหวัด : ยโสธร  
     
     
  ทีม : โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์  
  สมเด็จ1  
  จังหวัด : ยโสธร  
     
     
  ทีม : โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์  
  สมเด็จ2  
  จังหวัด : ยโสธร  
     
     
  ทีม : โรงเรียนทรายมูลวิทยา  
  Clean energy.  
  จังหวัด : ยโสธร  
     
     
  ทีม : โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์  
  Stand tall  
  จังหวัด : ยโสธร  
     
     
  ทีม : โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์  
  KC Energy  
  จังหวัด : ยโสธร  
     
     
  ทีม : โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์  
  U LIKE K.C.  
  จังหวัด : ยโสธร  
     
     
  ทีม : โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม  
  hertz  
  จังหวัด : ยโสธร  
     
     
  ทีม : โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม  
  GALAXY  
  จังหวัด : ยโสธร  
     
     
  ทีม : โรงเรียนยโสธรพิทยาคม  
  the dream power plant  
  จังหวัด : ยโสธร  
     
     
  ทีม : โรงเรียนยโสธรพิทยาคม  
  D.C.Twinkle  
  จังหวัด : ยโสธร  
     
     
  ทีม : โรงเรียนยโสธรพิทยาคม  
  Jummum TEAM  
  จังหวัด : ยโสธร  
     
     
  ทีม : โรงเรียนยโสธรพิทยาคม  
  Tiny Electrician  
  จังหวัด : ยโสธร  
     
     
  ทีม : โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา  
  Vivid Dreams  
  จังหวัด : ระยอง  
     
     
  ทีม : โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา  
  charcoal child  
  จังหวัด : ระยอง  
     
     
  ทีม : โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา  
  บะลั่กกึก  
  จังหวัด : ระยอง  
     
     
  ทีม : โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา  
  ญี่ปุ่นต้องลุกเป็นไฟ  
  จังหวัด : ระยอง  
     
     
  ทีม : โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา  
  5 เทพผู้พิทักษ์ Japan  
  จังหวัด : ระยอง  
     
     
  ทีม : โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง  
  Energy MTRS  
  จังหวัด : ระยอง  
     
     
  ทีม : โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง  
  Genius  
  จังหวัด : ระยอง  
     
     
  ทีม : โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร  
  MPP power rangers  
  จังหวัด : ระยอง  
     
     
  ทีม : โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร  
  ชิงเปี้ยน  
  จังหวัด : ระยอง  
     
     
  ทีม : โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง  
  shining light  
  จังหวัด : ระยอง  
     
     
  ทีม : โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ระยอง  
  คนขายไม้  
  จังหวัด : ระยอง  
     
     
  ทีม : โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ระยอง  
  ป.2 โรงเรียนหมีน้อย  
  จังหวัด : ระยอง  
     
     
  ทีม : โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ระยอง  
  SWRY is the best.  
  จังหวัด : ระยอง  
     
     
  ทีม : โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ระยอง  
  โกทูเจแปนวู้วหู้!  
  จังหวัด : ระยอง  
     
     
  ทีม : โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ระยอง  
  PlubY  
  จังหวัด : ระยอง  
     
     
  ทีม : โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ระยอง  
  Electricity  
  จังหวัด : ระยอง  
     
     
  ทีม : โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ระยอง  
  ซานิจีที (SNJT)  
  จังหวัด : ระยอง  
     
     
  ทีม : โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ระยอง  
  Japan danlanly  
  จังหวัด : ระยอง  
     
     
  ทีม : โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ระยอง  
  กัปตันหมีใหญ่  
  จังหวัด : ระยอง  
     
     
  ทีม : โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ระยอง  
  วิญาธซัน  
  จังหวัด : ระยอง  
     
     
  ทีม : โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ระยอง  
  Hi Japan  
  จังหวัด : ระยอง  
     
     
  ทีม : โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ระยอง  
  หวานแพรวดาสองซ่า  
  จังหวัด : ระยอง  
     
     
  ทีม : โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ระยอง  
  โอห์มกำลังเป็นวัด(วัตถ์)  
  จังหวัด : ระยอง  
     
     
  ทีม : โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ระยอง  
  Lava Red  
  จังหวัด : ระยอง  
     
     
  ทีม : โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ระยอง  
  สี่ทหารเสือ  
  จังหวัด : ระยอง  
     
     
  ทีม : โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ระยอง  
  Yamato (ยามาโตะ)  
  จังหวัด : ระยอง  
     
     
  ทีม : โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ระยอง  
  จ๊าบๆ  
  จังหวัด : ระยอง  
     
     
  ทีม : โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ระยอง  
  สว.รย. รักษ์โลกและสิ่งแวดล้อม  
  จังหวัด : ระยอง  
     
     
  ทีม : โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง  
  สิ่งเล็ก ๆ ที่เรียกว่าโรงไฟฟ้า  
  จังหวัด : ระยอง  
     
     
  ทีม : โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร  
  อิเล็กทรอนิกส์ MPP.  
  จังหวัด : ระยอง  
     
     
  ทีม : โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม  
  Dare to stand out  
  จังหวัด : ราชบุรี  
     
     
  ทีม : โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์  
  Girl energy group  
  จังหวัด : ราชบุรี  
     
     
  ทีม : โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์  
  เด็กวิทย์พิชิตพลังงาน  
  จังหวัด : ราชบุรี  
     
     
  ทีม : โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์  
  Wonder  
  จังหวัด : ราชบุรี  
     
     
  ทีม : โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์  
  RRU High En  
  จังหวัด : ราชบุรี  
     
     
  ทีม : โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์  
  RRU Vroom Vroom  
  จังหวัด : ราชบุรี  
     
     
  ทีม : โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์  
  saudade  
  จังหวัด : ราชบุรี  
     
     
  ทีม : โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์  
  Green Leanning Room  
  จังหวัด : ราชบุรี  
     
     
  ทีม : โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์  
  Aim at change  
  จังหวัด : ราชบุรี  
     
     
  ทีม : โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์  
  Green Electric  
  จังหวัด : ราชบุรี  
     
     
  ทีม : โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์  
  Green Electric 2  
  จังหวัด : ราชบุรี  
     
     
  ทีม : โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์  
  Power puff girls+1  
  จังหวัด : ราชบุรี  
     
     
  ทีม : โรงเรียนวัดบ้านโป่งสามัคคีคุณูปถัมภ์  
  P_PAW  
  จังหวัด : ราชบุรี  
     
     
  ทีม : โรงเรียนวัดบ้านโป่งสามัคคีคุณูปถัมภ์  
  ENสี่กุมาร  
  จังหวัด : ราชบุรี  
     
     
  ทีม : โรงเรียนวัดบ้านโป่งสามัคคีคุณูปถัมภ์  
  EnGroup  
  จังหวัด : ราชบุรี  
     
     
  ทีม : โรงเรียนวัดบ้านโป่งสามัคคีคุณูปถัมภ์  
  En Build  
  จังหวัด : ราชบุรี  
     
     
  ทีม : โรงเรียนสายธรรมจันทร์  
  คิดเก่งเรียนเรื่อยๆ  
  จังหวัด : ราชบุรี  
     
     
  ทีม : โรงเรียนดรุณาราชบุรี  
  DR fordream  
  จังหวัด : ราชบุรี  
     
     
  ทีม : โรงเรียนดรุณาราชบุรี  
  EPPOF  
  จังหวัด : ราชบุรี  
     
     
  ทีม : โรงเรียนดรุณาราชบุรี  
  Girl power  
  จังหวัด : ราชบุรี  
     
     
  ทีม : โรงเรียนดรุณาราชบุรี  
  Clover Leaf  
  จังหวัด : ราชบุรี  
     
     
  ทีม : โรงเรียนนารีวิทยา  
  AKIRA  
  จังหวัด : ราชบุรี  
     
     
  ทีม : โรงเรียนนารีวิทยา  
  ญี่ปุ่นขอทุนหน่อย  
  จังหวัด : ราชบุรี  
     
     
  ทีม : โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์  
  หงส์ระเหิน  
  จังหวัด : ราชบุรี  
     
     
  ทีม : โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์  
  กลิ่นจันทร์  
  จังหวัด : ราชบุรี  
     
     
  ทีม : โรงเรียนนารีวิทยา  
  นิคุมะ  
  จังหวัด : ราชบุรี  
     
     
  ทีม : โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย  
  New-Gen Teenagers  
  จังหวัด : ลำปาง  
     
     
  ทีม : โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย  
  คนรุ่นใหม่ก้าวไกลพัฒนา  
  จังหวัด : ลำปาง  
     
     
  ทีม : โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย  
  กฟผ.สุโก้ยยยย  
  จังหวัด : ลำปาง  
     
     
  ทีม : โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย  
  จีพีทีเอน  
  จังหวัด : ลำปาง  
     
     
  ทีม : โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย  
  TripleP1L  
  จังหวัด : ลำปาง  
     
     
  ทีม : โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย  
  ON MY MY WAY  
  จังหวัด : ลำปาง  
     
     
  ทีม : โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย  
  บุญรักษา  
  จังหวัด : ลำปาง  
     
     
  ทีม : โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย  
  วัยรุ่นรักโลก  
  จังหวัด : ลำปาง  
     
     
  ทีม : โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย  
  Electric girls  
  จังหวัด : ลำปาง  
     
     
  ทีม : โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย  
  ETL (electric lover)  
  จังหวัด : ลำปาง  
     
     
  ทีม : โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย  
  Electric energy  
  จังหวัด : ลำปาง  
     
     
  ทีม : โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย  
  โรงไฟฟ้ามาหานะเธอ  
  จังหวัด : ลำปาง  
     
     
  ทีม : โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย  
  หมอกสีเทา  
  จังหวัด : ลำปาง  
     
     
  ทีม : โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย  
  GC  
  จังหวัด : ลำปาง  
     
     
  ทีม : โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย  
  อึ่งอ่างในบ่อดิน  
  จังหวัด : ลำปาง  
     
     
  ทีม : โรงเรียนมัธยมวิทยา  
  Power MTS  
  จังหวัด : ลำปาง  
     
     
  ทีม : โรงเรียนสบปราบพิทยาคม  
  Elec SPK  
  จังหวัด : ลำปาง  
     
     
  ทีม : โรงเรียนสบปราบพิทยาคม  
  The Queen of SPK.  
  จังหวัด : ลำปาง  
     
     
  ทีม : โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง  
  ACL  
  จังหวัด : ลำปาง  
     
     
  ทีม : โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง  
  ชะอม  
  จังหวัด : ลำปาง  
     
     
  ทีม : โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง  
  พิ๊กกี้บูบู  
  จังหวัด : ลำปาง  
     
     
  ทีม : โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง  
  มะขามหวาน  
  จังหวัด : ลำปาง  
     
     
  ทีม : โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง  
  กระท้อนน้อยลอยแก้ว  
  จังหวัด : ลำปาง  
     
     
  ทีม : โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา  
  E-Ampere  
  จังหวัด : ลำปาง  
     
     
  ทีม : โรงเรียนแม่พริกวิทยา  
  โรงเรียนแม่พริกวิทยา  
  จังหวัด : ลำปาง  
     
     
  ทีม : โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา  
  Power Ranger Girls  
  จังหวัด : ลำปาง  
     
     
  ทีม : โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา  
  C W S เด็กแจ้ห่ม  
  จังหวัด : ลำปาง  
     
     
  ทีม : โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา  
  THE FLASH  
  จังหวัด : ลำปาง  
     
     
  ทีม : โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา  
  KKNS  
  จังหวัด : ลำปาง  
     
     
  ทีม : โรงเรียนเถินวิทยา  
  AKIRA-อคิราห์  
  จังหวัด : ลำปาง  
     
     
  ทีม : โรงเรียนเถินวิทยา  
  G.E.T. Green Energy Team  
  จังหวัด : ลำปาง  
     
     
  ทีม : โรงเรียนเถินวิทยา  
  FPAY  
  จังหวัด : ลำปาง  
     
     
  ทีม : โรงเรียนเถินวิทยา  
  Cosmos  
  จังหวัด : ลำปาง  
     
     
  ทีม : โรงเรียนบัวเจริญวิทยา  
  พลังงานวัยใส  
  จังหวัด : ศรีสระเกษ  
     
     
  ทีม : โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา  
  Power Renita  
  จังหวัด : ศรีสะเกษ  
     
     
  ทีม : โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา  
  NEPJO  
  จังหวัด : ศรีสะเกษ  
     
     
  ทีม : โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา  
  The New World  
  จังหวัด : ศรีสะเกษ  
     
     
  ทีม : โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา  
  2fveon  
  จังหวัด : ศรีสะเกษ  
     
     
  ทีม : โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา  
  4 genius  
  จังหวัด : ศรีสะเกษ  
     
     
  ทีม : โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา  
  E-POWER  
  จังหวัด : ศรีสะเกษ  
     
     
  ทีม : โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา  
  ฮิปโป  
  จังหวัด : ศรีสะเกษ  
     
     
  ทีม : โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา  
  One Plus Two  
  จังหวัด : ศรีสะเกษ  
     
     
  ทีม : โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา  
  Eternal  
  จังหวัด : ศรีสะเกษ  
     
     
  ทีม : โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา  
  Electric Mango  
  จังหวัด : ศรีสะเกษ  
     
     
  ทีม : โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา  
  Blackpig  
  จังหวัด : ศรีสะเกษ  
     
     
  ทีม : โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา  
  กล้วยฉาบ  
  จังหวัด : ศรีสะเกษ  
     
     
  ทีม : โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา  
  Energy garbage.  
  จังหวัด : ศรีสะเกษ  
     
     
  ทีม : โรงเรียนวัดหลวงวิทยา  
  Energy Angles  
  จังหวัด : ศรีสะเกษ  
     
     
  ทีม : โรงเรียนสัมมาสิกขาศรีษะอโศก  
  สอสอษอ(สสษ.)  
  จังหวัด : ศรีสะเกษ  
     
     
  ทีม : โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม  
  Solar Light (แสงแดด)  
  จังหวัด : ศรีสะเกษ  
     
     
  ทีม : โรงเรียนหนองถ่มวิทยา  
  หนองถ่มA  
  จังหวัด : ศรีสะเกษ  
     
     
  ทีม : โรงเรียนหนองถ่มวิทยา  
  หนองถ่มC  
  จังหวัด : ศรีสะเกษ  
     
     
  ทีม : โรงเรียนหนองถ่มวิทยา  
  หนองถ่มb  
  จังหวัด : ศรีสะเกษ  
     
     
  ทีม : โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร  
  สานฝันปันรักษ์พลังงาน  
  จังหวัด : ศรีสะเกษ  
     
     
  ทีม : โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร  
  สานฝันปันรักษ์พลังงาน 2  
  จังหวัด : ศรีสะเกษ  
     
     
  ทีม : โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์  
  พลังงานไฟฟ้าขวส.ยั่งยืน  
  จังหวัด : ศรีสะเกษ  
     
     
  ทีม : โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์  
  The Hope  
  จังหวัด : ศรีสะเกษ  
     
     
  ทีม : โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์  
  SETTEW  
  จังหวัด : ศรีสะเกษ  
     
     
  ทีม : โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์  
  Energetic girls  
  จังหวัด : ศรีสะเกษ  
     
     
  ทีม : โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์  
  อนุรักษ์พลังงาน  
  จังหวัด : ศรีสะเกษ  
     
     
  ทีม : โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์  
  Energetic  
  จังหวัด : ศรีสะเกษ  
     
     
  ทีม : โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์  
  PLEASE FLIGHT ME TO JAPAN  
  จังหวัด : ศรีสะเกษ  
     
     
  ทีม : โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์  
  Intention  
  จังหวัด : ศรีสะเกษ  
     
     
  ทีม : โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์  
  Power up!  
  จังหวัด : ศรีสะเกษ  
     
     
  ทีม : โรงเรียนพัฒนาศาสตร์มูลนิธิ  
  The Youth Bio-Energy  
  จังหวัด : สงขลา  
     
     
  ทีม : โรงเรียนพัฒนาศาสตร์มูลนิธิ  
  Bio-energy for Power  
  จังหวัด : สงขลา  
     
     
  ทีม : โรงเรียนพัฒนาศาสตร์มูลนิธิ  
  The Citizens for Energy  
  จังหวัด : สงขลา  
     
     
  ทีม : โรงเรียนพัฒนาศาสตร์มูลนิธิ  
  Bio-energy for salvage my world  
  จังหวัด : สงขลา  
     
     
  ทีม : โรงเรียนพัฒนาศาสตร์มูลนิธิ  
  Renewable Energy Development Group  
  จังหวัด : สงขลา  
     
     
  ทีม : โรงเรียนมหาวชิราวุธ  
  Electric energy.  
  จังหวัด : สงขลา  
     
     
  ทีม : โรงเรียนมหาวชิราวุธ  
  mockingjay  
  จังหวัด : สงขลา  
     
     
  ทีม : โรงเรียนมหาวชิราวุธ  
  มหาวชิราวุธ 1  
  จังหวัด : สงขลา  
     
     
  ทีม : โรงเรียนมหาวชิราวุธ  
  มหาวชิราวุธ 2  
  จังหวัด : สงขลา  
     
     
  ทีม : โรงเรียนสทิงพระวิทยา  
  clean energy  
  จังหวัด : สงขลา  
     
     
  ทีม : โรงเรียนสงขลาวิทยาคม  
  พลังจิ๋ว  
  จังหวัด : สงขลา  
     
     
  ทีม : โรงเรียนสงขลาวิทยาคม  
  ELECTRIC STORM  
  จังหวัด : สงขลา  
     
     
  ทีม : โรงเรียนสงขลาวิทยาคม  
  SONGKHLA ATOM  
  จังหวัด : สงขลา  
     
     
  ทีม : โรงเรียนสงขลาวิทยาคม  
  FIREFLY  
  จังหวัด : สงขลา  
     
     
  ทีม : โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย  
  Harajukru  
  จังหวัด : สงขลา  
     
     
  ทีม : โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย  
  Dynamic  
  จังหวัด : สงขลา  
     
     
  ทีม : โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย  
  ENERGETIC.  
  จังหวัด : สงขลา  
     
     
  ทีม : โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวป้อมนอก  
  Positive Energy  
  จังหวัด : สงขลา  
     
     
  ทีม : โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา  
  The garbage  
  จังหวัด : สมุทรปราการ  
     
     
  ทีม : โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา  
  Electric Girl Gang  
  จังหวัด : สมุทรปราการ  
     
     
  ทีม : โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์  
  4 หน่อ  
  จังหวัด : สมุทรปราการ  
     
     
  ทีม : โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์  
  Horizon  
  จังหวัด : สมุทรปราการ  
     
     
  ทีม : โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์  
  Born To Be  
  จังหวัด : สมุทรปราการ  
     
     
  ทีม : โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์  
  มนุษย์ไฟฟ้า  
  จังหวัด : สมุทรปราการ  
     
     
  ทีม : โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม  
  Lancelot  
  จังหวัด : สมุทรปราการ  
     
     
  ทีม : โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม  
  The thinker  
  จังหวัด : สมุทรปราการ  
     
     
  ทีม : โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม  
  BB energy science  
  จังหวัด : สมุทรปราการ  
     
     
  ทีม : โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม  
  SAVE EN.  
  จังหวัด : สมุทรปราการ  
     
     
  ทีม : โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม  
  G-Force  
  จังหวัด : สมุทรปราการ  
     
     
  ทีม : โรงเรียนวัดทรงธรรม  
  Songtham 4 Teens of Energy  
  จังหวัด : สมุทรปราการ  
     
     
  ทีม : โรงเรียนวัดทรงธรรม  
  SUNTRIC  
  จังหวัด : สมุทรปราการ  
     
     
  ทีม : โรงเรียนวัดทรงธรรม  
  S.T. Energy Saver  
  จังหวัด : สมุทรปราการ  
     
     
  ทีม : โรงเรียนวัดทรงธรรม  
  4 EVER ENERGY BY PPAB  
  จังหวัด : สมุทรปราการ  
     
     
  ทีม : โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝ่ายมัธยมรัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์  
  ENERGY BY CHILDREN TEAM.  
  จังหวัด : สมุทรปราการ  
     
     
  ทีม : โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝ่ายมัธยมรัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์  
  Racha Elect.  
  จังหวัด : สมุทรปราการ  
     
     
  ทีม : โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝ่ายมัธยมรัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์  
  SE Easy For Life  
  จังหวัด : สมุทรปราการ  
     
     
  ทีม : โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ  
  Gloru glory electric  
  จังหวัด : สมุทรปราการ  
     
     
  ทีม : โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ  
  Electric around the world  
  จังหวัด : สมุทรปราการ  
     
     
  ทีม : โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ  
  Smells like teen spirit  
  จังหวัด : สมุทรปราการ  
     
     
  ทีม : โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ  
  Electric Twilight  
  จังหวัด : สมุทรปราการ  
     
     
  ทีม : โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ  
  The Kawei eel  
  จังหวัด : สมุทรปราการ  
     
     
  ทีม : โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ  
  ต้นกล้าโรงไฟฟ้า  
  จังหวัด : สมุทรปราการ  
     
     
  ทีม : โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  
  Emmalee  
  จังหวัด : สมุทรปราการ  
     
     
  ทีม : โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  
  กุหลาบไฟ  
  จังหวัด : สมุทรปราการ  
     
     
  ทีม : โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  
  We are one  
  จังหวัด : สมุทรปราการ  
     
     
  ทีม : โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  
  gotojapan  
  จังหวัด : สมุทรปราการ  
     
     
  ทีม : โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  
  วันไนท์มิราเคิล  
  จังหวัด : สมุทรปราการ  
     
     
  ทีม : โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  
  NIJJ-TF  
  จังหวัด : สมุทรปราการ  
     
     
  ทีม : โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม  
  En-BSW  
  จังหวัด : สุราษฎร์ธานี  
     
     
  ทีม : โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม  
  En BSW 2  
  จังหวัด : สุราษฎร์ธานี  
     
     
  ทีม : โรงเรียนพุนพินพิทยาคม  
  Armando of brain  
  จังหวัด : สุราษฎร์ธานี  
     
     
  ทีม : โรงเรียนพุนพินพิทยาคม  
  BLUECHeese  
  จังหวัด : สุราษฎร์ธานี  
     
     
  ทีม : โรงเรียนพุนพินพิทยาคม  
  AWAYGIES  
  จังหวัด : สุราษฎร์ธานี  
     
     
  ทีม : โรงเรียนพุนพินพิทยาคม  
  PKFIVE  
  จังหวัด : สุราษฎร์ธานี  
     
     
  ทีม : โรงเรียนพุนพินพิทยาคม  
  PK001  
  จังหวัด : สุราษฎร์ธานี  
     
     
  ทีม : โรงเรียนพุนพินพิทยาคม  
  pk002  
  จังหวัด : สุราษฎร์ธานี  
     
     
  ทีม : โรงเรียนศิริสาธิต  
  Kai Power  
  จังหวัด : สุราษฎร์ธานี  
     
     
  ทีม : โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา  
  ส.ร.ทีม 1  
  จังหวัด : สุราษฎร์ธานี  
     
     
  ทีม : โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา  
  ส.ร.ทีม 2  
  จังหวัด : สุราษฎร์ธานี  
     
     
  ทีม : โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา  
  ส.ร.ทีม 3  
  จังหวัด : สุราษฎร์ธานี  
     
     
  ทีม : โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา  
  QUASAR  
  จังหวัด : สุราษฎร์ธานี  
     
     
  ทีม : โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา  
  The youth of revival  
  จังหวัด : สุราษฎร์ธานี  
     
     
  ทีม : โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา  
  กุ้ยหลินต้องได้ไปญี่ปุ่น  
  จังหวัด : สุราษฎร์ธานี  
     
     
  ทีม : โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา  
  ไฟฟ้าพาซ่าไปด้วยกัน  
  จังหวัด : สุราษฎร์ธานี  
     
     
  ทีม : โรงเรียนสุราษฎร์ธานี  
  4 EN TEARMS  
  จังหวัด : สุราษฎร์ธานี  
     
     
  ทีม : โรงเรียนสุราษฎร์ธานี  
  ST Save World Save Life  
  จังหวัด : สุราษฎร์ธานี  
     
     
  ทีม : โรงเรียนสุราษฎร์ธานี  
  Gen Z Save Energy  
  จังหวัด : สุราษฎร์ธานี  
     
     
  ทีม : โรงเรียนสุราษฎร์ธานี  
  ทีมนี้สีเขียว  
  จังหวัด : สุราษฎร์ธานี  
     
     
  ทีม : โรงเรียนธิดาแม่พระ  
  Thidapower  
  จังหวัด : สุราษฎร์ธานี  
     
     
  ทีม : โรงเรียนธิดาแม่พระ  
  THIDAENERGY  
  จังหวัด : สุราษฎร์ธานี  
     
     
  ทีม : โรงเรียนท่าเฟืองวิทยา  
  TFV Team  
  จังหวัด : สุราษฎร์ธานี  
     
     
  ทีม : โรงเรียนควนสุบรรณวิทยา  
  KSB Sky King  
  จังหวัด : สุราษฎร์ธานี  
     
     
  ทีม : โรงเรียนปากแพรกวิทยาคม  
  PPW POWER  
  จังหวัด : สุราษฎร์ธานี  
     
     
  ทีม : โรงเรียนเทพมิตรศึกษา  
  Green world  
  จังหวัด : สุราษฎร์ธานี  
     
     
  ทีม : โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม  
  เคียนซาทางเลือก  
  จังหวัด : สุราษฎร์ธานี  
     
     
  ทีม : โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม  
  เคียนซา 2  
  จังหวัด : สุราษฎร์ธานี  
     
     
  ทีม : โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร  
  มหัศจรรย์  
  จังหวัด : อุบลราชธานี  
     
     
  ทีม : โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร  
  มนต์รัก(ษ์)แม่น้ำมูล  
  จังหวัด : อุบลราชธานี  
     
     
  ทีม : โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร  
  ออลจัง  
  จังหวัด : อุบลราชธานี  
     
     
  ทีม : โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา  
  LadyBana  
  จังหวัด : อุบลราชธานี  
     
     
  ทีม : โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา  
  Hi-En  
  จังหวัด : อุบลราชธานี  
     
     
  ทีม : โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา  
  King Energy  
  จังหวัด : อุบลราชธานี  
     
     
  ทีม : โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา  
  DEO girls  
  จังหวัด : อุบลราชธานี  
     
     
  ทีม : โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา  
  Vi En Girls  
  จังหวัด : อุบลราชธานี  
     
     
  ทีม : โรงเรียนศรีแสงธรรม  
  ศรีแสงธรรม  
  จังหวัด : อุบลราชธานี  
     
     
  ทีม : โรงเรียนสะพือวิทยาคาร  
  ทีมพลังงานไฟฟ้าสะพือวิทยาคาร  
  จังหวัด : อุบลราชธานี  
     
     
  ทีม : โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา  
  Energy Development  
  จังหวัด : อุบลราชธานี  
     
     
  ทีม : โรงเรียนนารีนุกูล 2  
  เยาวชนวัยใสสนใจพลังงาน  
  จังหวัด : อุบลราชธานี  
     
     
  ทีม : โรงเรียนนารีนุกูล 2  
  PHOENIX  
  จังหวัด : อุบลราชธานี  
     
     
  ทีม : โรงเรียนน้ำยืนวิทยา  
  N.W.dEBuT  
  จังหวัด : อุบลราชธานี  
     
     
  ทีม : โรงเรียนน้ำยืนวิทยา  
  รักเรารักษ์โลก  
  จังหวัด : อุบลราชธานี  
     
     
  ทีม : โรงเรียนน้ำยืนวิทยา  
  T.R.E Technology Recycling Energy.  
  จังหวัด : อุบลราชธานี  
     
     
  ทีม : โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์  
  ตุ้มโฮม  
  จังหวัด : อุบลราชธานี  
     
     
  ทีม : โรงเรียนเหล่างามพิทยาคม  
  พัฒนาพลังงานสิบสานก้าวหน้าไกล  
  จังหวัด : อุบลราชธานี  
     
     
  ทีม : โรงเรียนเหล่างามพิทยาคม  
  สานฝันพลังงานสู่อนาคต  
  จังหวัด : อุบลราชธานี  
     
     
  ทีม : โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิ์กลาง  
  Fairy  
  จังหวัด : อุบลราชธานี  
     
     
  ทีม : โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม  
  BKW501  
  จังหวัด : เชียงใหม่  
     
     
  ทีม : โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม  
  BKW  
  จังหวัด : เชียงใหม่  
     
     
  ทีม : โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม  
  สี่เส้นจี้  
  จังหวัด : เชียงใหม่  
     
     
  ทีม : โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม  
  ลำห้วยแม่เตียน  
  จังหวัด : เชียงใหม่  
     
     
  ทีม : โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม  
  D-ENERGY B.K.W.  
  จังหวัด : เชียงใหม่  
     
     
  ทีม : โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม  
  โรงไฟฟ้าแม่วาง  
  จังหวัด : เชียงใหม่  
     
     
  ทีม : โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม  
  Save power  
  จังหวัด : เชียงใหม่  
     
     
  ทีม : โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม  
  BKW Power Green  
  จังหวัด : เชียงใหม่  
     
     
  ทีม : โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม  
  Annmarie BKW  
  จังหวัด : เชียงใหม่  
     
     
  ทีม : โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม  
  Haier  
  จังหวัด : เชียงใหม่  
     
     
  ทีม : โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์  
  FC 1  
  จังหวัด : เชียงใหม่  
     
     
  ทีม : โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์  
  ดี๊ดี  
  จังหวัด : เชียงใหม่  
     
     
  ทีม : โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์  
  FC SMTE 401  
  จังหวัด : เชียงใหม่  
     
     
  ทีม : โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย  
  เตวกันเถอะ  
  จังหวัด : เชียงใหม่  
     
     
  ทีม : โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย  
  SNAK  
  จังหวัด : เชียงใหม่  
     
     
  ทีม : โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย  
  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย  
  จังหวัด : เชียงใหม่  
     
     
  ทีม : โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย  
  4 RANGERS  
  จังหวัด : เชียงใหม่  
     
     
  ทีม : โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย  
  มีแหมนัก  
  จังหวัด : เชียงใหม่  
     
     
  ทีม : โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย  
  Corn  
  จังหวัด : เชียงใหม่  
     
     
  ทีม : โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย  
  YRC ON FIRE  
  จังหวัด : เชียงใหม่  
     
     
  ทีม : โรงเรียนวารีเชียงใหม่  
  See You JP  
  จังหวัด : เชียงใหม่  
     
     
  ทีม : โรงเรียนวารีเชียงใหม่  
  วารี  
  จังหวัด : เชียงใหม่  
     
     
  ทีม : โรงเรียนวารีเชียงใหม่  
  อยากไปญี่ปุ่น สาธุ  
  จังหวัด : เชียงใหม่  
     
     
  ทีม : โรงเรียนสันกำแพง  
  พลังงาน พลังคิด SKP  
  จังหวัด : เชียงใหม่  
     
     
  ทีม : โรงเรียนสันกำแพง  
  SKP SOCIAL MOTION  
  จังหวัด : เชียงใหม่  
     
     
  ทีม : โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม  
  Hello Japan  
  จังหวัด : เชียงใหม่  
     
     
  ทีม : โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม  
  ก้าวให้ไกล ไปให้ถึง  
  จังหวัด : เชียงใหม่  
     
     
  ทีม : โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม  
  149.6  
  จังหวัด : เชียงใหม่  
     
     
  ทีม : โรงเรียนฮอดพิทยาคม  
  TEEN OF HPK.  
  จังหวัด : เชียงใหม่  
     
     
  ทีม : โรงเรียนดาราวิทยาลัย  
  Dnergy  
  จังหวัด : เชียงใหม่  
     
     
  ทีม : โรงเรียนดาราวิทยาลัย  
  DRA  
  จังหวัด : เชียงใหม่  
     
     
  ทีม : โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย  
  Salmon ใสๆอั้ยยั้ยยา  
  จังหวัด : เชียงใหม่  
     
     
  ทีม : โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย  
  ทีม Save The World  
  จังหวัด : เชียงใหม่  
     
     
  ทีม : โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย  
  Mopmap  
  จังหวัด : เชียงใหม่  
     
     
  ทีม : โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย  
  Forte  
  จังหวัด : เชียงใหม่  
     
     
  ทีม : โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย  
  PRC Team 001  
  จังหวัด : เชียงใหม่  
     
     
  ทีม : โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย  
  New Genergy  
  จังหวัด : เชียงใหม่  
     
     
  ทีม : โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย  
  สี่สหาย กระจายไฟฟ้า  
  จังหวัด : เชียงใหม่  
     
     
  ทีม : โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย  
  เส้นยาแดงผ่าแปด  
  จังหวัด : เชียงใหม่  
     
     
  ทีม : โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย  
  PRC thunder  
  จังหวัด : เชียงใหม่  
     
     
  ทีม : โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย  
  Power of P.R.C.  
  จังหวัด : เชียงใหม่  
     
     
  ทีม : โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย  
  ปั๊กกะตืนเตวได้  
  จังหวัด : เชียงใหม่  
     
     
  ทีม : โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย  
  LBCJ ปั่นไฟข้ามคืน  
  จังหวัด : เชียงใหม่  
     
     
  ทีม : โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม  
  พลังแม่ริม  
  จังหวัด : เชียงใหม่  
     
     
  ทีม : โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม  
  MRW Energy^2  
  จังหวัด : เชียงใหม่  
     
     
  ทีม : โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม  
  MRW EN#1  
  จังหวัด : เชียงใหม่  
     
     
  ทีม : โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย  
  MAE ON ENERGY  
  จังหวัด : เชียงใหม่  
     
     
  ทีม : โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม  
  ไฟฟ้าพลังดอย  
  จังหวัด : เชียงใหม่  
     
     
  ทีม : โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย  
  RC be shine  
  จังหวัด : เชียงใหม่  
     
Top