การรับสมัคร

การจัดอบรม โครงการการสร้างความเข้าใจและส่งเสริมทัศนคติเพื่อการเรียนรู้ด้านพลังงานทางเลือก สำหรับเยาวชน ในพื้นที่จังหวัดยุทธศาสตร์ EN-Camp ปีที่ 2

ลำดับที่

จังหวัด

จำนวนทีม

จำนวนคน

วันที่จัดอบรม

สถานที่จัดอบรม

1

ตราด

11

55

11 - 12 มีนาคม 2563

โรงแรมตราดซิตี้

2

นครปฐม

30

150

16 - 17 มีนาคม 2563

โรงแรมริเวอร์นครปฐม

3

ราชบุรี

25

125

16 - 17 มีนาคม 2563

โรงแรมเวสเทิร์นแกรนด์

4

ชัยนาท

26

130

16 - 17 มีนาคม 2563

โรงแรมขัยนาทธานี

5

ขอนแก่น

19

95

16 - 17 มีนาคม 2563

โรงแรมโฆษะ

6

ลำปาง

33

165

19 - 20 มีนาคม 2563

โรงแรมเรียงทอง

7

ประจวบคีรีขันธ์

17

85

19 - 20 มีนาคม 2563

โรงแรมประจวบแกรนด์

8

อุบลราชธานี

20

100

19 - 20 มีนาคม 2563

บ้านสวนคุณตากอล์ฟ รืสอร์ท

9

นครสวรรค์

26

130

23 - 24 มีนาคม 2563

โรงแรมเบเวอร์ลี่ ฮิลล์ ปาร์ค

10

ชุมพร

26

130

23 - 24 มีนาคม 2563

โรงแรมมรกต ทวิน

11

ศรีสะเกษ

31

155

23 - 24 มีนาคม 2563

โรงแรมศรีลำดวน

12

ระยอง

29

145

23 - 24 มีนาคม 2563

โรงแรมโกลเด้นชิตี้ระยอง

13

เชียงใหม่

49

245

26 - 27 มีนาคม 2563

โรงแรมเมอร์เคียว

14

นครศรีธรรมราช

24

120

26 - 27 มีนาคม 2563

โรงแรมราวดี

15

บุรีรัมย์

19

95

26 - 27 มีนาคม 2563

โรงแรมบุรีเทล

16

ยโสธร

16

80

30-31 มีนาคม 2563

โรงแรมเดอะกรีนปาร์ค แกรนด์

17

ชลบุรี

20

100

30-31 มีนาคม 2563

โรงแรมไพร์มไทม์

18

สุราษฎ์ธานี

28

140

30-31 มีนาคม 2563

โรงแรมแก้วสมุย

19

สมุทรปราการ

30

150

2 - 3 เมษายน 2563

โรงแรมเดอะคัลเลอร์ ลิฟวิ่ง

20

สงขลา

20

100

2 - 3 เมษายน 2563

โรงแรมวีว่า

ข้อมูลโครงการ
 
   
1. ทีมละ 5 คน ประกอบด้วย เยาวชน จำนวน 4 คน และครู จำนวน 1 คน เป็นโรงเรียนเดียวกัน และโรงเรียนต้องอยู่ในพื้นที่ยุทธศาสตร์ 20 จังหวัด
 - เยาวชน เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในสายสามัญระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในปีการศึกษา 2562
 - ครู เป็นผู้ที่สอนและสังกัดประจำอยู่ในโรงเรียน นั้นๆ
2. มีสัญชาติไทยและมีเลขประจำตัวประชาชน
3. มีความขยันหมั่นเพียรมีความประพฤติดีและมีบุคลิกภาพเหมาะสม
4. มีความสนใจด้านพลังงานทางเลือก
5. ไม่เป็นโรค ที่เป็นอุปสรรคต่อการเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา และสามารถค้างคืนได้
   
คุณสมบัติของผู้สมัคร
ระยะเวลาการรับสมัคร
จำนวนที่รับ
วิธีการสมัคร
เกณฑ์การคัดเลือก
การประกาศผล
ค่าใช้จ่าย
ปฎิทินกิจกรรม
สิ่งที่จะได้รับ     
     
Top