ผลการประกวด/จำนวนผู้สมัครร่วมโครงการ

จำนวนผู้สมัครร่วมโครงการ

จังหวัด จำนวนสมัคร(ทีม)

ชลบุรี 1
ชัยนาท -
ชุมพร -
บุรีรัมย์ -
ยโสธร -
ระยอง 2
ราชบุรี 1
ลำปาง 1
ศรีสะเกษ 1
สมุทรปราการ 1
สุราษฎร์ธานี 2
สงขลา -
อุบลราชธานี -
ขอนแก่น 2
ตราด -
ประจวบคีรีขันธ์ -
นครศรีธรรมราช -
นครสวรรค์ 3
นครปฐม 6
เชียงใหม่ 1
Top