การจัดอบรม โครงการการสร้างความเข้าใจและส่งเสริมทัศนคติเพื่อการเรียนรู้ด้านพลังงานทางเลือก สำหรับเยาวชน ในพื้นที่จังหวัดยุทธศาสตร์ EN-Camp ปีที่ 2

ลำดับที่

จังหวัด

จำนวนทีม

จำนวนคน

วันที่จัดอบรม

สถานที่จัดอบรม

1

ตราด

11

55

11 - 12 มีนาคม 2563

โรงแรมตราดซิตี้

2

นครปฐม

30

150

16 - 17 มีนาคม 2563

โรงแรมริเวอร์นครปฐม

3

ราชบุรี

25

125

16 - 17 มีนาคม 2563

โรงแรมเวสเทิร์นแกรนด์

4

ชัยนาท

26

130

16 - 17 มีนาคม 2563

โรงแรมขัยนาทธานี

5

ขอนแก่น

19

95

16 - 17 มีนาคม 2563

โรงแรมโฆษะ

6

ลำปาง

33

165

19 - 20 มีนาคม 2563

โรงแรมเรียงทอง

7

ประจวบคีรีขันธ์

17

85

19 - 20 มีนาคม 2563

โรงแรมประจวบแกรนด์

8

อุบลราชธานี

20

100

19 - 20 มีนาคม 2563

บ้านสวนคุณตากอล์ฟ รืสอร์ท

9

นครสวรรค์

26

130

23 - 24 มีนาคม 2563

โรงแรมเบเวอร์ลี่ ฮิลล์ ปาร์ค

10

ชุมพร

26

130

23 - 24 มีนาคม 2563

โรงแรมมรกต ทวิน

11

ศรีสะเกษ

31

155

23 - 24 มีนาคม 2563

โรงแรมศรีลำดวน

12

ระยอง

29

145

23 - 24 มีนาคม 2563

โรงแรมโกลเด้นชิตี้ระยอง

13

เชียงใหม่

49

245

26 - 27 มีนาคม 2563

โรงแรมเมอร์เคียว

14

นครศรีธรรมราช

24

120

26 - 27 มีนาคม 2563

โรงแรมราวดี

15

บุรีรัมย์

19

95

26 - 27 มีนาคม 2563

โรงแรมบุรีเทล

16

ยโสธร

16

80

30-31 มีนาคม 2563

โรงแรมเดอะกรีนปาร์ค แกรนด์

17

ชลบุรี

20

100

30-31 มีนาคม 2563

โรงแรมไพร์มไทม์

18

สุราษฎ์ธานี

28

140

30-31 มีนาคม 2563

โรงแรมแก้วสมุย

19

สมุทรปราการ

30

150

2 - 3 เมษายน 2563

โรงแรมเดอะคัลเลอร์ ลิฟวิ่ง

20

สงขลา

20

100

2 - 3 เมษายน 2563

โรงแรมวีว่า

บรรยากาศการประชาสัมพันธ์โครงการฯ

กิจกรรมประชาสัมพันธ์ จ.อุบลราชธานี

กิจกรรมประชาสัมพันธ์ จ.บุรีรัมย์

กิจกรรมประชาสัมพันธ์ จ.นครปฐม

กิจกรรมประชาสัมพันธ์ จ.สงขลา

กิจกรรมประชาสัมพันธ์ จ.นครศรีธรรมราช

กิจกรรมประชาสัมพันธ์ จ.ชลบุรี

กิจกรรมประชาสัมพันธ์ จ.ศรีสะเกษ

กิจกรรมประชาสัมพันธ์ จ.นครสวรรค์

กิจกรรมประชาสัมพันธ์ จ.ระยอง

กิจกรรมประชาสัมพันธ์ จ.สุราษฎร์ธานี

กิจกรรมประชาสัมพันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์

กิจกรรมประชาสัมพันธ์ จ.ยโสธร

กิจกรรมประชาสัมพันธ์ จ.ขอนแก่น

กิจกรรมประชาสัมพันธ์ จ.สมุทรปราการ

กิจกรรมประชาสัมพันธ์ จ.ชัยนาท

กิจกรรมประชาสัมพันธ์ จ.ตราด

กิจกรรมประชาสัมพันธ์ จ.ราชบุรี

กิจกรรมประชาสัมพันธ์ จ.เชียงใหม่

กิจกรรมประชาสัมพันธ์ จ.ลำปาง

กิจกรรมประชาสัมพันธ์ จ.ชุมพร

ข่าวการจัดประชาสัมพันธ์

ข่าวการจัดประชาสัมพันธ์ จ.ราชบุรี

ข่าวการจัดประชาสัมพันธ์ จ.เชียงใหม่

ข่าวการจัดประชาสัมพันธ์ จ.อุบลราชธานี

ข่าวการจัดประชาสัมพันธ์ จ.ยโสธร

ข่าวการจัดประชาสัมพันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์

ข่าวการจัดประชาสัมพันธ์ จ.ชัยนาท

ข่าวการจัดประชาสัมพันธ์ จ.ศรีสะเกษ

ข่าวการจัดประชาสัมพันธ์ จ.ยโสธร

ข่าวการจัดประชาสัมพันธ์ จ.นครสวรรค์

ข่าวการจัดประชาสัมพันธ์ จ.ราชบุรี

ข่าวการจัดประชาสัมพันธ์ จ.ราชบุรี

ข่าวการจัดประชาสัมพันธ์ จ.ศรีสะเกษ

ข่าวการจัดประชาสัมพันธ์ จ.ราชบุรี

ข่าวการจัดประชาสัมพันธ์ จ.ลำปาง

ข่าวการจัดประชาสัมพันธ์ จ.สมุทรปราการ

ข่าวการจัดประชาสัมพันธ์ จ.นครสวรรค์

ข่าวการจัดประชาสัมพันธ์ จ.สมุทรปราการ

ข่าวการจัดประชาสัมพันธ์ จ.เชียงใหม่

ข่าวการจัดประชาสัมพันธ์ จ.ศรีสะเกษ

ข่าวการจัดประชาสัมพันธ์ จ.เชียงใหม่

ข่าวการจัดประชาสัมพันธ์ จ.อุบลราชธานี

ข่าวการจัดประชาสัมพันธ์ จ.ยโสธร

ข่าวการจัดประชาสัมพันธ์ จ.ลำปาง

ข่าวการจัดประชาสัมพันธ์ จ.ศรีสะเกษ

ข่าวการจัดประชาสัมพันธ์ จ.ยโสธร

ข่าวการจัดประชาสัมพันธ์ จ.ราชบุรี

EN-CAMP
EN-CAMP
EN-CAMP
Top